Shop Mobile More Submit  Join Login

smoking is harmful to health maybe

Journal Entry: Fri Sep 18, 2009, 3:39 PM
:iconozgurdenizistanbul:


deviantart

d e s i r o u s  s m o k e
son sigaram da bitti...sigara öldürür

*'uyku tutmuyor.göz kapaklarımın arasına sıkışmış bir kadın var.çık oradan, derdim ona diyebilseydim.neylersiniz ki boğazıma da bir kadın kaçmış.'

h e r  g e c e
i n a n  h e r g e c e
e r i r i m  d u d a k l a r ı n d a ...
k u y t u l a r ı m d a ,
s e n  k e ş f e d e r k e n  b e n i
n e f e s i m  y e t m i y o r , a ğ z ı m d a k i
s i g a r a m d a n  s o n  b i r  d e f a  ç e k m e y e ...
n e f e s i m  k e s i l i y o r ,
b a ş ı n l a  a r a m d a
b i r  k a r ı ş  m e s a f e,
d o k u n a m a d a n  s a ç l a r ı n a
k a n ı m  ç e k i l i y o r,
t i t r e r k e n  d i z l e r i m  i ç  ç e k e r e k
g ö z l e r i m  k a p a n ı y o r ...
a l  a r t ı k  d u d a k l a r ı n ı n
a r a s ı n a , ç e k ş u n d a n  b i r  n e f e s
a ğ z ı n ı n  t u z l u  t a d ı , d e ğ i ş s i n ...

ö z g ü r  d e n i z

*eduardo galeano
Sigara

iki pakete çıkardım sigarayı
ciğerlerim isyanda
gelen vurdu
giden vurdu
bana kalan
bir acı duman
hala suskunum.

Nurten Altınok
Elimde Bir Sigara

Elimde bir sigara
Bir o yanar bir de ben
Düşmüşüm dört duvara
Bir o susar bir de ben

Aylar var görmeyeli
Değmez elime eli
Uzakta bir sevgili
Bir o ağlar bir de ben

Çatlamış sabır taşım
Bir alev her gözyaşım
Ah benim dertli başım
Bir o döner bir de ben

Bu aşkın tek gerçeği
Asla yok geleceği
Yüreğim kan çiçeği
Bir o kanar bir de ben.

Ahmet Selçuk İlkan
Sigara..

geceye karşı sigara içmek..
dumanlarından evler çizmek..
yıkmak..
evleri yinelemek..
gözyaşına karışan yalnızlık kokusu..
ve her nefeste umudun umudu..
korkma insanlardan..
ama yalnızlıktan...
özlemekten korkma.. kaybetmekten kork..
düşünmekten korkma..
yaşamaktan kork..
geceyi iç sigarana sarı p da...

Elifnur Günaydın
Sigaramın Dumanı

sigaramın dumanı kaplamış tüm odayı
gri bir bulut olmuş her yer.
bir yelkenli gitmeyi bekliyor.
bulutları yararak ilerliyor.
duman her şeyi gizliyor.
yelkenli gideceği yere varmış
tavanda lambaya bir demir atmış.
iniyor yolcular.ama ben göremiyorum
duman her yeri kaplamış
bir nefes daha alıyorum sigaradan.
diğerlerinden daha gri çıkıyor duman.
yelkenli artık hiç görünmüyor
odamdaki ışık hiçbir yeri aydınlatamıyor.
küçücük pencereyi açıyorum
mavi rüzgar gri bulutları dağıtıyor
ışık biraz daha parlıyor
yelkenliye bakıyorum yolcuları boşaltmış
yine hareket ediyor,
küçük camdan dışarı kaçıyor.
giderken seni bana bırakıyor.
uzanı p dokunuyorum parmaklarına sıcaklığın içime akıyor.

Serap Baycan
Sigarasız

Herkesten çok ararım
Başım döner
Umudumu kaybettiğimde
Alçak
Bir rüzgar eser
Tenimden geçer

Adresini sorarım
Sigara çeker canım
Ararım ceplerimde
Bir umut

Çıkmaz he p parasızlıkta
Sigarasız kalırım

Arda Ös

Son Sigaram

Sen benim son sigaramsın,
Bitmesini istemediğim,
Her nefeste içime çekip,
Her seferinde bir parça kaybettiğim,
Ciğerlerime dolup,
Beni zehirleyen sensin,
Kendime acımam ama
Sen savurduğum küllerde,
Yok olup gidersin,
Elimde kalan son parça,
Yerlere atı p ezdiğim izmaritsin.
Ama ben seni asla içmeyeceğim,
Sen hep benim, gömleğimin sol cebindesin.

Yunus Kıvanç


:thumb31587: smoking songs by rosesoldier:thumb24235523: her dark smoking eyes by brusnika-girlSon Sigaram Da Bitti

Son sigaram da bitti
Sabaha da çok var üstelik
İçimde iki kişi
Biri sen, öteki sen
Söyleşiyoruz biz bize
Ne anılar var dönü p ağlayacağımız
Ne umut, şarkılara sıkıştırılmış

Hadi bir çay demle kendine
Saçlarının renginde olsun Olivia'nın
Şekersiz de içersen hani
Sansürsüz bir aşk gibidir bilirsin

Bir yerde tütün olmalıydı
Arayı p bulmalı
Eski defterleri açmadan
Ordan burdan konuşmalı
En güzel bahçeye girmeli; gizlice
En güzel çiçeği dermeli; usulca
En uygunsuz ölümün çelengine
Tek başına ve örneksiz
Takılı p kalmalı

Hadi radyoyu aç benim için
En uzaklardan
Örneğin Ankor Thom'dan, Ant Dağları'ndan
Daha önce hiç duymadığım bir dilden
Bir şarkı seç bana
Göğsü ejderha dövmeli bir kadın söylesin
Sabaha daha çok var
Son sigaram da bitti üstelik.

Hamdi Topçu

Sigara

Artık içmek istemiyorum
Beni kimler bıraktı
Kimler aldattı
O hep yanımdaydı

Candaş Koç


Smoke by VIIIIZZZZ ..need a smoke.. by heartagram smoke by mdaypuck Smoke Smoke Smoke by Gloredel Smoke that cigarette by celuloide Smoke by sozesoze Smoke with me... by S-t-r-a-n-g-e:thumb99603291: smoke NEW by faneetasia:thumb110827912:s t a m p s


:thumb108458374::thumb108457404::thumb94807923::thumb108458161:
I Support Smoking Stamp by DancingMouse:thumb78662757:Add a Comment:
 
:iconhinchen:
hinchen Featured By Owner May 31, 2011  Professional Digital Artist
"Shoot me in the Lungs and I'll snarl and spit nicotine tar at you from the bulletholes."
- Spider Jerusalem.(Chain Smoker; Transmetropolitan)
Reply
:iconelena-p:
Elena-P Featured By Owner May 7, 2011  Hobbyist General Artist
smoke kill D: !
Reply
:iconozgurdenizistanbul:
ozgurdenizistanbul Featured By Owner May 9, 2011  Hobbyist Writer
:smile:
Reply
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Add a Comment:
 
×

:iconozgurdenizistanbul: More from ozgurdenizistanbul


More from DeviantArtDetails

Submitted on
September 18, 2009
Link
Thumb

Stats

Views
9,115 (2 today)
Favourites
0
Comments
27
×